Jesteś tutaj: Home Archiwum

waves!

Wystawa fotograficzna Ryszarda Węglarza "Chasydzi..."
Niedziela, 11 Październik 2009 21:56

Wystawa będzie prezentowana w Galerii "F" Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w dn. 12.10.-3.11.2009 r.

Autor jest członkiem związku Polskich Fotografów Przyrody oraz prezesem Klubu Fotograficznego "Optikos" w Leżajsku. Organizatorem wystawy jest szczeciński Fotoklub "Zamek". Ekspozycję można oglądać codziennie od 13 października br. w godz. 10.00-18.00, wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.

16

Wystawa fotograficzna
"CHASYDZI PRZY GROBIE LEŻAJSKIEGO CADYKA"
- Ryszard Węglarz, Galeria „f”, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie,

Org. Fotoklub „ZAMEK”

O wystawie:
Celem wystawy jest przywrócenie pamięci o tym, co już na stałe zniknęło z przestrzeni polskich miast i miasteczek, a było wpisane w ich przedwojenną codzienność - jest częścią dziedzictwa kulturowego i historii Polski.
Od ponad 200 lat 21 dnia miesiąca adar wg kalendarza hebrajskiego, bogobojni Żydzi tłumnie ściągają do grobu Elimelecha z Leżajska.
Zjeżdżają tu z całego świata. Białe namioty rozstawione na leżajskim targowisku przy ul. Sikorskiego i na placu Jaszowskiego kontrastują z czernią chasydzkiego stroju. Jest tu czas na skupienie, modlitwę ale i też na taniec, śpiew i koszerny posiłek. Zaludniają się uliczki Górna i Studzienna, gdzie stoi rytualna mykwa. Grób Elimelecha pokrywa się tysiącami karteczek ze spisanymi prośbami: o zdrowie, pomyślność, szczęście, o radę.
W każdym pokoleniu żyje wszak 36 sprawiedliwych, którzy pośredniczą między człowiekiem a Bogiem. Do tych wybranych należał cadyk Elimelech. Przybywający do Leżajska wierzą, że w te dni dusza rabbiego jest przy grobie.
Chasydyzm - mistyczny odłam judaizmu, jako ruch religijny narodził się w połowie XVIII wieku na Podolu i Wołyniu - skąd rozprzestrzenił się m.in na tereny Galicji. Na czele społeczności chasydzkiej stali cadykowie - przez ich słowa, uczynki miał działać sam Bóg. Jednym z najsłynniejszych przywódców był Elimelech z Leżajska. Za życia wypraszał dla wiernych łaski u Boga: miłość, płodność, dostatnie życie, pogodną starość, szybką śmierć. Szanowany nie tylko jako rabin i nauczyciel, potrafił leczyć używając ziół. Uchodził za wielkiego mędrca. Po radę i pomoc przychodzili do niego wszyscy bez względu na wyznanie i narodowość.
Tajemny świat chasydów stał się obiektem wielu wystaw fotograficznych, m. in. znakomitego polskiego fotografa Tadeusza Rolke, czy też fotoreportera „Rzeczypospolitej” Jakuba Ostałowskiego.
Prezentowane zdjęcia są częścią wystawy członków Klubu Fotograficznego OPTIKOS działającego przy Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku.
Wystawa prezentowana była już w Leżajsku, Krakowie i Rzeszowie.

Ryszard Węglarz, ukończył Studium Fotografii i Filmu w Bydgoszczy. Członek ZPFP Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackiego. Od 25 lat instruktor w Klubie Fotograficznym OPTIKOS działającym przy Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku. Uczestnik i organizator wielu konkursów oraz wystaw fotograficznych w Polsce i na Ukrainie. Publikuje swoje prace w prasie lokalnej oraz w wydawnictwach książkowych, albumach i folderach promujących region.

Początki Klubu fotograficznego to powstała we wrześniu 1975 roku z inicjatywy Aleksandra Polańskiego SEKCJA FOTOGRAFICZNA w Klubie Młodzieżowym „Agrafka” mieszcząca się w pomieszczeniach Domu Kultury. W 1976 r. Młodzież z sekcji fotograficznej w czynie społecznym przystosowuje jedno z pomieszczeń Domu Kultury na ciemnię i od tej chwili rozpoczyna działalność jako Klub Foto-Filmowy „OPTIKOS”. Jego pierwszymi instruktorami byli: Józef Taboryski i Adam Rajski. Pod ich kierunkiem młodzież uczyła się fotografowania, poznawała techniki fotograficzne, wykonywała pierwsze zdjęcia. Od początku działalności rozpoczyna się archiwizowanie negatywów z wszelkich imprez i uroczystości odbywających się na terenie miasta Leżajska i trwa to do chwili obecnej. Klub i jego członkowie brali udział w wielu konkursach fotograficznych organizują wystawy i plenery, zdjęcia są wykorzystywane do publikacji książkowych i prasowych. Obecnymi instruktorami są: Wacław Padowski i Ryszard Węglarz.

11

12

13

15

17

18