Jesteś tutaj: Home Archiwum

waves!

XIII Międzynarodowy Niekonwencjonalny Konkurs Fotograficzny „Foto Odlot”
Wtorek, 06 Lipiec 2010 12:41
1- zorganizowany został pod patronatem Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP. Prace konkursowe można przesyłać do 10 sierpnia 2010 roku.

Temat konkursu jest dowolny, preferujący jednak nowatorstwo, pomysłowość, oderwanie od utartych schematów, norm i wzorców. W konkursie mogą brać udział wszyscy fotografujący, a jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 4 prace wykonane w dowolnej technice. Udział w konkursie jest płatny i wynosi 25 zł od uczestnika. Zgłaszane prace konkursowe należy przygotować w formie odbitek fotograficznych w formacie od 20 x 30 cm do 50 x 70 cm. Każdą pracę należy czytelnie opisać na odwrocie podając: imię i nazwisko oraz dokładny adres autora, tytuł pracy i numer kolejny zgłaszanej pracy. Jeśli to możliwe organizator prosi o załączenie wersji cyfrowych zgłaszanych do konkursu zdjęć zapisanych na płycie.

Prace należy przesłać w sztywnym opakowaniu do 10 sierpnia 2010 roku na adres:
Wojewódzki Dom Kultury, ul. S. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów, z dopiskiem: „FOTO ODLOT"

Pobierz regulamin i kartę zgłoszenia